dimarts, 30 de setembre de 2014

BALANÇ TERCER TRIMESTRE 2014

En un sector d’activitat com el nostre fer un balanç del tercer trimestre en que ens trobem el mes d’Agost pel mig no sempre resulta clarificador. Tot i això han ocorregut diverses coses i aquí n’explicarem les més destacades per a nosaltres:

En primer lloc la mort del pare del nostre company David ha estat el cop més dur que hem rebut en els mesos que portem de trajectòria. Volem aprofitar aquest espai per donar tot el nostre suport i ànims al David. Una forta abraçada.

Si ens centrem en la tasca que hem dut a terme durant aquest trimestre cal parlar d’una gran activitat comercial, de molts contactes, tant directes amb possibles futurs clients com pel fet de donar-nos a conèixer a diverses empreses on podem aportar un perfil complementari al seu. És imprescindible que tan clients com col·laboradors ens coneguin personalment i puguin veure exemples dels treballs que hem realitzat i cap a on ens volem dirigir. És una tasca complexa de la que estem convençuts que aviat començarem a recollir els fruits.

Un altre fet remarcable es que gràcies a la col·laboració amb el LIGIT (Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció) de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) la Judit Mujal està desenvolupat el seu treball de Màster amb nosaltres.

El darrer trimestre de 2014 l’encetem amb optimisme, amb la voluntat de continuar cristal·litzant projectes i amb l’objectiu de consolidar la nostra presència a diverses xarxes socials per tal de tenir una finestra cada cop més imprescindible per mostrar els nostres serveis i poder competir amb més i millors garanties.

dijous, 25 de setembre de 2014

Solucions. Propostes de gestió de grans finques i patrimonis rústics


Els Geògrafs i les Geògrafes treballem en temes relacionats amb el territori i sobretot som  especialistes en localitzar, descriure i explicar el perquè de la situació exacta dels elements en el territori. Som experts en descriure’l des d’una perspectiva històrica però també actual i quantificada.

Fruit dels nostres coneixements acadèmics i sobretot de la nostra experiència professional en diversos camps i sectors relacionats estretament amb el territori, ens presentem com una empresa que elabora informes clars, professionals, rigorosos i objectius. 

Quines matèries treballem vinculades al Patrimoni?

En general tractem aquestes matèries vinculades directa o indirectament a la Gestió d’Elements Patrimonials:

·      Urbanisme: validació planificació general i llurs estudis derivats: mobilitat, memòria social, catàlegs de béns i masies, memòria ambiental, planificació territorial, etc.

·      Límits de propietats:  finques, camins, camins públics  (cadastre, registre propietat)

·      Estudis d’estratègia i planificació territorial: estudis de sectors  socioeconòmics  

·      Cartografia i Sistemes d’Informació Cartogràfica: validació tècnica de cartografia temàtica, històrica o de GIS.

·      Impactes socials: Anàlisi dels impactes a nivell social d’iniciatives públiques o privades.

·      Impactes paisatgístics: Anàlisi de conques visuals per a impactes de noves edificacions o de ja construïdes.

·      Impactes ambientals: Anàlisi de variables per determinar presència de contaminació acústica, en sòls, aqüífers, etc.

·      Patrimoni Cultural: Inventari d’elements del patrimoni cultural.

·      Riscos Naturals: Avaluació d’iniciatives que comportin riscos per motiu de la seva ubicació. Determinació Domini Públic Hidràulic (DPH).

 Exemples de Necessitats

De la nostra experiència i els nostres contactes ens han arribat consultes de propietaris que, per exemple, reben una herència d’un familiar directe d’uns terrenys que ni tan sols saben on son, ni tenen el temps ni els coneixements per treure un partit i rendiment a aquestes noves propietats. Generalment son casos procedents d’herències, subhastes o compres que necessiten de l’assessorament de tècnics que coneguin profundament el territori i les possibilitats que ofereix. La nostra feina, en un primer moment, consisteix en delimitar exactament els límits de les propietats i, a partir d’aquí fer una profunda i detallada diagnosi de les opcions que s’hi podrien desenvolupar en funció de les característiques urbanístiques, sòcio-demogràfiques, físiques, etc. de l’emplaçament de les finques.Per part de Solucions posem a disposició dels nostres clients un ampli dispositiu de tècnics i col·laboradors (Geògrafs, Geòlegs, Historiadors, Arqueòlegs, Topògrafs, Arquitectes, Enginyers, etc.) que treballaran des d’un primer moment per la redacció i presentació de propostes el més versemblants possibles dintre d’un marc de sostenibilitat i respecte per l’entorn de localització.
Una proposta de treball concreta: El cas de Montpaó

Ens trobem amb casos semblants al que exposem a continuació:

·      Una finca Rústica al Municipi de Calafell ubicada a la part nord del municipi entre dues urbanitzacions i envoltada de masses forestals, i antics camps de conreu abandonats.

·      És tracta d’un petit conjunt catalogat de Masies d’origen medieval i que actualment es troba deshabitat des de mitjans del segle XX i en un greu procés de deteriorament.

·      Des de Solucions contactem amb els propietaris, ajuntament, inspeccionem el terreny, mirem les possibilitats que permet el planejament vigent fem una diagnosi i propostes d’actuació.


 
En definitiva les propostes de Solucions van més enllà del treball merament físic de localitzar i catalogar uns terrenys o finques, ja que s’enquadra en una tasca multidisciplinar on cada projecte es tractat autònomament i amb la cura i detall propi de professionals que estimem la nostra feina i el nostre territorio.
 

 

 

 

 

diumenge, 7 de setembre de 2014

El Geògraf Municipal


El Geògraf Municipal

Amb aquest article volem reivindicar la figura del Geògraf com a tècnic de necessària presència en els Ajuntaments del nostre país.
Tothom entén avui dia les tasques que assumeixen, per exemple, els Arquitectes en el disseny del Planejament Urbanístic o els Tècnics de Recursos Humans en la gestió del personal intern dels Ajuntaments.
Malauradament no disposem de molts exemples d’Ajuntaments que apostin pel Geògraf com a aquell tècnic clau en el disseny, l’elaboració, gestió i modificació de la Cartografia d’un municipi.
En el nostre contacte diari amb algun dels 947 municipis de Catalunya, ens trobem tot sovint amb un veritable caos pel que fa a la gestió de la seva pròpia cartografia, la qual és la base de les grans actuacions que es realitzen sobre el terreny i que per problemes en l’origen de les fonts de les dades, en la seva exactitud o, el fet més greu, per la seva absència, dificulten la tasca de tot un seguit de tècnics municipals, amb el conseqüent retard en la execució de projectes i malbaratament de recursos públics.

Evidentment no reclamem que cadascun dels 947 municipis, des de Sant Jaume de Frontanyà fins arribar a Barcelona disposin d’un Geògraf, però amb aquest escrit volem fer palesa la necessitat de comptar amb l’assessorament continus d’aquests tècnics que tenen un coneixement tan profund del territori.
De fet, segons el darrer Informe “Perfils Professionals de la Geografia del 2013” (http://www.geografos.org/images/stories/interes/perfiles/III_PPG.pdf) elaborat pel Colegio de Geógrafos als seus col·legiats, observem pel que respecta a Catalunya, la clàssica divisió del lloc de treball dels Geògrafs entre els sectors Públic i Privat amb una situació de bastant equilibri (44% i 38% respectivament). No obstant això, tan sols un 18% dels que treballen en el sector públic ho fan en Ajuntaments.. Aquesta dada cal confrontar-la amb el un 42% de Geògrafs dels sector públic afirmen treballar a la Universitat, fet que encara dificulta desfer-se de la etiqueta de “Professió Academicista”.

L’encaix del Geògraf Municipal en l’organigrama municipal no ha de ser gens complicat, doncs és molt transversal, i tan aviat pot estar desenvolupant projectes de Mobilitat a la Regidoria de Territori/Urbanisme, com projectes vinculats a coneixement de les noves ubicacions de les iniciatives empresarials en relació a programes de Desenvolupament i Promoció Econòmica o, fins i tot, treballar al Departament de Medi Ambient portant la gestió d’espais i zones verdes.
Tot i així, si algunes corporacions municipals no troben aquest encaix de Geògraf Municipal, cal recordar que aquests tenen una feina específica, i no és una altra que la ordenació de totes les dades territorials i espacials, és a dir, tenir perfectament estructurada i sistematitzada la Geoinformació del Municipi per a la seva gestió diària. Aquest fet, que ajudarà en l’estalvi de recursos i en la optimització dels existents sembla per si sol prou significatiu i potent com per justificar la contractació d’un Geògraf.
Tanmateix, avui dia és un moment on els Ajuntaments (i altres entitats) volen refermar la seva aposta per la societat de la informació, on es parla de ciutats intel·ligents (Smart Cities), d’obertura de dades i de la informació vers el ciutadà, etc. Tota aquesta realitat no serà possible ni factible sense que les dades espacials, la Geoinformació, estigui correctament organitzada i sistematitzada, sigui precisa i doni valor a les ciutats o municipis. Aquesta és, ha de ser, la tasca que en el present més immediat han de tenir com a missió els Geògrafs Municipals del nostre país.

Si molts Ajuntaments avui dia encara no han contemplat la possibilitat d’incorporar aquesta figura al seu organigrama ara és el moment de fer-ho.


SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES.
SETEMBRE DE 2014.