dilluns, 29 de desembre de 2014

SOLUCIONS, BALANÇ DEL PRIMER ANY

Fa tot just un any iniciàvem la aventura d’engegar un projecte nou que ens feia molta il·lusió.

Aquest primer any de funcionament de Solucions ens ha ajudat a donar-nos a conèixer. Serien incomptables les reunions, mails i trucades realitzades per tal d’explicar el nostre projecte i les nostres propostes.
Tanmateix la nostra presència a les xarxes socials s’ha consolidat i hem aprofitat aquesta oportunitat per tal de fer difusió de les nostres actuacions. En aquest sentit cal donar les gràcies als més de 1060 followers en Twitter, 381 seguidors de Facebook, els més de 1700 contactes de Linkedin, els més de 200 d’Instagram i el gairebé mig centenar de Google Plus.

Iniciàvem el segon trimestre del 2014 inaugurant la nostra primera seu oficial: El Despatx número 8 del Centre de Promoció Empresarial, al Carrer Tres Creus 236 de Sabadell. Sincerament ens ha ajudat a consolidar-nos i a adonar-nos de que la nostra proposta ja estava en marxa i anava de debò. 
Ens sentim molt satisfets dels projectes on hem col·laborat durant aquest primer any de vida. A tall d’exemple dels més destacats destacaríem l’Inventari Georeferenciat de l’Arbrat de Calafell, l’estudi de senyalització dels accessos al Polígon de Can Milans a Montcada i Reixac, les enquestes de Mobilitat al centre urbà d’Argentona o el mapa de les empreses de Gestió de Recursos Energètics fet en col·laboració amb Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sabadell. Cal afegir també diversos informes pericials encarregats per advocats on hem resolt principalment diferències entre inscripcions registrals de finques i la seva realitat cadastral.

Ja al nostre primer any hem tingut la presència de dues becaries de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Sara i la Judit, que han pogut realitzar els seus treballs vinculats als seus Màster en col·laboració amb Solucions.
Hem acabat l’any figurant com a membres de l’Associació Catalana de Perits Judicials, on el José Ruiz és el membre 436, a l’apartat de Llicenciats en Geografia. Considerem aquesta com una porta interessant que ens pot permetre ampliar el nostre ventall de serveis.

El nostre desig de cara a 2015 és el de mantenir i consolidar els contactes realitzats per tal de fructificar en nous projectes que ens permetin créixer mútuament.

dijous, 9 d’octubre de 2014

Errades en la informació cartogràfica. Un exemple de Google Maps


La Cartografia que ens ofereix GoogleMaps avui dia és de les més consultades per tothom tant a nivell d’ordinadors personals com des de terminals smartphone.
Per a molts usuaris les dades i referències que hi apareixen allà son agafades pràcticament com a una veritat absoluta i inqüestionable.
A continuació, a mode de significativa anècdota, presentarem un exemple on observem que no totes les dades que hi surten cartografiades han passat per un filtre de veracitat i autenticitat.
Es tracta del punt on GoogleMaps té ubicada l’estació de Sabadell Centre de Renfe (Fletxa Vermella) i que actualment és l’edifici de l’estació d’autobusos de Sabadell. Veritablement era l’antiga parada de Sabadell Centre de Renfe que, degut al soterrament de la Línia, va deixar d’utilitzar-se al 1973! és a dir, 25 anys abans de la fundació de Google. Com podeu observar a la imatge de sota l’actual Estació de Sabadell Centre de Renfe (Fletxa verda), que a més està soterrada, es troba a uns 175 metres del punt senyalat per GoogleMaps. Seria interessant saber quina Font de dades va consultar l'empresa californiana per geoposicionar aquesta estació.

Una altra font d’informació cartogràfica digital, que tracta les dades de forma ben diferent a GoogleMaps es la del projecte d’OpenStreetMap, on son els propis usuaris els que van configurant la cartografia de la seva ciutat. A continuació observem com el punt de la estació de Sabadell Centre en aquesta segona font està correctament ubicat.

Cal utilitzar aquest exemple per reflexionar sobre la importància de les dades més quotidianes que consultem a diari i preguntar-nos per la seva veracitat i credibilitat, ja que com podem veure en aquest cas no estan exemptes d’errades significatives. Cal donar valor al manteniment de les dades geogràfiques que han de ser mantenides i actualitzades constantment

divendres, 3 d’octubre de 2014

VAT-MAP, Com visualitzar espais degradats per fer-ne difusió de la seva restauració

L'equip de Solucions ha posat en marxa un projecte per fer visibles tots aquells espais que nosaltres anomenem VAT (Valor Afegit al Territori) amb la voluntat de fer notòria la necessitat de recuperar-los engegant projectes transversals de cohesió territorial.
 
Per aquest motiu a la nostra pàgina web hem obert una pestanya que hem anomenat VAT-MAP per tal d'anar incorporant tots aquells espais que nosaltres coneguem de primera mà o els nostres seguidors ens facin arribar.
 
La voluntat per part de Solucions és per una banda la d'aconseguir un important ressó per tal de recollir i visualitzar aquests espais i d'altra banda, la de constituir grups de treball multidisciplinars (Geògrafs, Arquitectes, Arqueòlegs, Historiadors, etc.) que en funció del cas facin propostes estratègiques per la seva recuperació, rehabilitació i posada en marxa sempre sota paràmetres de sostenibilitat ambiental i territorial.
 
Aquí us deixem el link per tal que li feu una ullada: http://solucionsgeografiques.info/mapa-vat/
 
Els espais que incorpora Solucions els hem pintat amb el nostre color corporatiu (taronja) i els que ens han facilitat els nostres seguidors ho hem fet de color verd.
 
Un exemple d'espai VAT l'hem tret d'aquest interessant article aparegut a La Vanguardia: http://www.lavanguardia.com/local/lleida/20141002/54415578624/estacion-pla-vilanoveta-lleida.HTML
 
Esperem les vostres suggerències, comentaris i aportacions sobre els Espais VAT del nostre VAT-MAP.

dimecres, 1 d’octubre de 2014

SOLUCIONS A LES XARXES SOCIALS. III TRIMESTRE 2014

La importància de la presència de Solucions en les Xarxes Socials és un fet estratègic i clau pel nostre futur creixement com a empresa. En aquest sentit hem continuat reforçant la nostra activitat en tot un seguit de Xarxes que a continuació us detallem.

1.      Twitter. Tot just aquests dies hem arribat als 1000 followers, amb un creixement durant aquest trimestre d’un 9%. Es potser la xarxa social més dinàmica en la generació i difusió de continguts actualment.
2.      Linkedin. Hem doblat els nostres contactes a Linkedin (+126%) ja que volem aprofitar aquesta xarxa més professional per contactar directament amb el major nombre possible de contactes vinculats als nostres sectors d’activitat. Continuarem en el següent trimestre reforçant tot el possible la nostra presència a Linkedin.
3.      Facebook. És la xarxa on hem fet un canvi més significatiu doncs hem tancat el nostre Perfil i hem obert la Pàgina d’Empresa intentant oferir una imatge més professional. Actualment 369 seguidors (+19.8%).
4.      Instagram. Hem començat a tenir activitat penjant imatges de llocs que hem visitat o dels més significatius del nostre territori. Actualment tenim 110 seguidors
5.      Google +. Darrerament també hem començat a difondre contingut vinculat a les nostres activitats a la Xarxa de Google. Tenim 40 seguidors.
6.      Klout. Volem fer esment de la valoració i repercussió de Solucions en aquesta aplicació. Hem tancat el trimestre amb una valoració de 57.84 amb un increment de 8.91 punts respecte l’anterior trimestre.
Des de Solucions incorporem l’anàlisi de la nostra activitat a les Xarxes socials per tal de millorar la nostra visibilitat i oferir un millor servei als nostres seguidors.

 

 

dimarts, 30 de setembre de 2014

BALANÇ TERCER TRIMESTRE 2014

En un sector d’activitat com el nostre fer un balanç del tercer trimestre en que ens trobem el mes d’Agost pel mig no sempre resulta clarificador. Tot i això han ocorregut diverses coses i aquí n’explicarem les més destacades per a nosaltres:

En primer lloc la mort del pare del nostre company David ha estat el cop més dur que hem rebut en els mesos que portem de trajectòria. Volem aprofitar aquest espai per donar tot el nostre suport i ànims al David. Una forta abraçada.

Si ens centrem en la tasca que hem dut a terme durant aquest trimestre cal parlar d’una gran activitat comercial, de molts contactes, tant directes amb possibles futurs clients com pel fet de donar-nos a conèixer a diverses empreses on podem aportar un perfil complementari al seu. És imprescindible que tan clients com col·laboradors ens coneguin personalment i puguin veure exemples dels treballs que hem realitzat i cap a on ens volem dirigir. És una tasca complexa de la que estem convençuts que aviat començarem a recollir els fruits.

Un altre fet remarcable es que gràcies a la col·laboració amb el LIGIT (Laboratori d’Informació Geogràfica i Teledetecció) de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) la Judit Mujal està desenvolupat el seu treball de Màster amb nosaltres.

El darrer trimestre de 2014 l’encetem amb optimisme, amb la voluntat de continuar cristal·litzant projectes i amb l’objectiu de consolidar la nostra presència a diverses xarxes socials per tal de tenir una finestra cada cop més imprescindible per mostrar els nostres serveis i poder competir amb més i millors garanties.

dijous, 25 de setembre de 2014

Solucions. Propostes de gestió de grans finques i patrimonis rústics


Els Geògrafs i les Geògrafes treballem en temes relacionats amb el territori i sobretot som  especialistes en localitzar, descriure i explicar el perquè de la situació exacta dels elements en el territori. Som experts en descriure’l des d’una perspectiva històrica però també actual i quantificada.

Fruit dels nostres coneixements acadèmics i sobretot de la nostra experiència professional en diversos camps i sectors relacionats estretament amb el territori, ens presentem com una empresa que elabora informes clars, professionals, rigorosos i objectius. 

Quines matèries treballem vinculades al Patrimoni?

En general tractem aquestes matèries vinculades directa o indirectament a la Gestió d’Elements Patrimonials:

·      Urbanisme: validació planificació general i llurs estudis derivats: mobilitat, memòria social, catàlegs de béns i masies, memòria ambiental, planificació territorial, etc.

·      Límits de propietats:  finques, camins, camins públics  (cadastre, registre propietat)

·      Estudis d’estratègia i planificació territorial: estudis de sectors  socioeconòmics  

·      Cartografia i Sistemes d’Informació Cartogràfica: validació tècnica de cartografia temàtica, històrica o de GIS.

·      Impactes socials: Anàlisi dels impactes a nivell social d’iniciatives públiques o privades.

·      Impactes paisatgístics: Anàlisi de conques visuals per a impactes de noves edificacions o de ja construïdes.

·      Impactes ambientals: Anàlisi de variables per determinar presència de contaminació acústica, en sòls, aqüífers, etc.

·      Patrimoni Cultural: Inventari d’elements del patrimoni cultural.

·      Riscos Naturals: Avaluació d’iniciatives que comportin riscos per motiu de la seva ubicació. Determinació Domini Públic Hidràulic (DPH).

 Exemples de Necessitats

De la nostra experiència i els nostres contactes ens han arribat consultes de propietaris que, per exemple, reben una herència d’un familiar directe d’uns terrenys que ni tan sols saben on son, ni tenen el temps ni els coneixements per treure un partit i rendiment a aquestes noves propietats. Generalment son casos procedents d’herències, subhastes o compres que necessiten de l’assessorament de tècnics que coneguin profundament el territori i les possibilitats que ofereix. La nostra feina, en un primer moment, consisteix en delimitar exactament els límits de les propietats i, a partir d’aquí fer una profunda i detallada diagnosi de les opcions que s’hi podrien desenvolupar en funció de les característiques urbanístiques, sòcio-demogràfiques, físiques, etc. de l’emplaçament de les finques.Per part de Solucions posem a disposició dels nostres clients un ampli dispositiu de tècnics i col·laboradors (Geògrafs, Geòlegs, Historiadors, Arqueòlegs, Topògrafs, Arquitectes, Enginyers, etc.) que treballaran des d’un primer moment per la redacció i presentació de propostes el més versemblants possibles dintre d’un marc de sostenibilitat i respecte per l’entorn de localització.
Una proposta de treball concreta: El cas de Montpaó

Ens trobem amb casos semblants al que exposem a continuació:

·      Una finca Rústica al Municipi de Calafell ubicada a la part nord del municipi entre dues urbanitzacions i envoltada de masses forestals, i antics camps de conreu abandonats.

·      És tracta d’un petit conjunt catalogat de Masies d’origen medieval i que actualment es troba deshabitat des de mitjans del segle XX i en un greu procés de deteriorament.

·      Des de Solucions contactem amb els propietaris, ajuntament, inspeccionem el terreny, mirem les possibilitats que permet el planejament vigent fem una diagnosi i propostes d’actuació.


 
En definitiva les propostes de Solucions van més enllà del treball merament físic de localitzar i catalogar uns terrenys o finques, ja que s’enquadra en una tasca multidisciplinar on cada projecte es tractat autònomament i amb la cura i detall propi de professionals que estimem la nostra feina i el nostre territorio.
 

 

 

 

 

diumenge, 7 de setembre de 2014

El Geògraf Municipal


El Geògraf Municipal

Amb aquest article volem reivindicar la figura del Geògraf com a tècnic de necessària presència en els Ajuntaments del nostre país.
Tothom entén avui dia les tasques que assumeixen, per exemple, els Arquitectes en el disseny del Planejament Urbanístic o els Tècnics de Recursos Humans en la gestió del personal intern dels Ajuntaments.
Malauradament no disposem de molts exemples d’Ajuntaments que apostin pel Geògraf com a aquell tècnic clau en el disseny, l’elaboració, gestió i modificació de la Cartografia d’un municipi.
En el nostre contacte diari amb algun dels 947 municipis de Catalunya, ens trobem tot sovint amb un veritable caos pel que fa a la gestió de la seva pròpia cartografia, la qual és la base de les grans actuacions que es realitzen sobre el terreny i que per problemes en l’origen de les fonts de les dades, en la seva exactitud o, el fet més greu, per la seva absència, dificulten la tasca de tot un seguit de tècnics municipals, amb el conseqüent retard en la execució de projectes i malbaratament de recursos públics.

Evidentment no reclamem que cadascun dels 947 municipis, des de Sant Jaume de Frontanyà fins arribar a Barcelona disposin d’un Geògraf, però amb aquest escrit volem fer palesa la necessitat de comptar amb l’assessorament continus d’aquests tècnics que tenen un coneixement tan profund del territori.
De fet, segons el darrer Informe “Perfils Professionals de la Geografia del 2013” (http://www.geografos.org/images/stories/interes/perfiles/III_PPG.pdf) elaborat pel Colegio de Geógrafos als seus col·legiats, observem pel que respecta a Catalunya, la clàssica divisió del lloc de treball dels Geògrafs entre els sectors Públic i Privat amb una situació de bastant equilibri (44% i 38% respectivament). No obstant això, tan sols un 18% dels que treballen en el sector públic ho fan en Ajuntaments.. Aquesta dada cal confrontar-la amb el un 42% de Geògrafs dels sector públic afirmen treballar a la Universitat, fet que encara dificulta desfer-se de la etiqueta de “Professió Academicista”.

L’encaix del Geògraf Municipal en l’organigrama municipal no ha de ser gens complicat, doncs és molt transversal, i tan aviat pot estar desenvolupant projectes de Mobilitat a la Regidoria de Territori/Urbanisme, com projectes vinculats a coneixement de les noves ubicacions de les iniciatives empresarials en relació a programes de Desenvolupament i Promoció Econòmica o, fins i tot, treballar al Departament de Medi Ambient portant la gestió d’espais i zones verdes.
Tot i així, si algunes corporacions municipals no troben aquest encaix de Geògraf Municipal, cal recordar que aquests tenen una feina específica, i no és una altra que la ordenació de totes les dades territorials i espacials, és a dir, tenir perfectament estructurada i sistematitzada la Geoinformació del Municipi per a la seva gestió diària. Aquest fet, que ajudarà en l’estalvi de recursos i en la optimització dels existents sembla per si sol prou significatiu i potent com per justificar la contractació d’un Geògraf.
Tanmateix, avui dia és un moment on els Ajuntaments (i altres entitats) volen refermar la seva aposta per la societat de la informació, on es parla de ciutats intel·ligents (Smart Cities), d’obertura de dades i de la informació vers el ciutadà, etc. Tota aquesta realitat no serà possible ni factible sense que les dades espacials, la Geoinformació, estigui correctament organitzada i sistematitzada, sigui precisa i doni valor a les ciutats o municipis. Aquesta és, ha de ser, la tasca que en el present més immediat han de tenir com a missió els Geògrafs Municipals del nostre país.

Si molts Ajuntaments avui dia encara no han contemplat la possibilitat d’incorporar aquesta figura al seu organigrama ara és el moment de fer-ho.


SOLUCIONS GEOGRÀFIQUES.
SETEMBRE DE 2014.

 

dimecres, 23 de juliol de 2014

Dades Espacials, de què estem parlant?

Generalment, com a tècnics especialitzats, utilitzem conceptes, paraules i tractem el llenguatge de forma pròpia amb un matís tecnòcrata. Sovint aquests conceptes no són fàcilment assumibles o no estan suficientment explicats per a molts dels nostres interlocutors (clients) que tenim com a destinataris.
L’objectiu del present escrit és intentar dotar als vocables i als conceptes geoespacials d’un significat més proper i entenedor per a tothom.
Comencem definint el que són les dades espacials o la geoinformació. Qualsevol element que es pugui representar gràficament i que tingui una localització sobre la superfície terrestre es pot considerar un element espacial: una persona, un arbre, una casa, un riu, una ciutat, una senyal, una botiga, un polígon industrial, etc. Si afegim informació a aquest element es pot considerar ja una geodada: edat de la persona, tipus d’arbre, el nom del riu, grandària en població de la ciutat, tipus de senyals, tipus de comerç, nombre d’empreses del polígon industrial, etc.
Per comprendre millor el que són les dades espacials, cal esmentar que habitualment, per tal d’analitzar-la, els geògrafs “reduïm” la realitat a tres formes d’expressió gràfica:
  1. Punts: És un element que podríem localitzar a partir d’unes úniques coordenades geogràfiques, d’una única localització a l’espai. D’elements puntuals hi ha de molts tipus, que poden ser molts més en funció de l’escala de representació cartogràfica que utilitzem. Un element puntual pot ser cadascuna de les parades d’una xarxa de bus d’una ciutat, els equipaments sanitaris de la nostra comarca, els fanals d’una urbanització, els arbres del meu barri, la senyalització de l’Avinguda Principal, la botiga del carrer on visc, etc.
  2. Línies: Aquest tipus d’elements es troben definits per valors d’un parell de coordenades inicials fins a un parell de coordenades finals, més o menys en funció de la longitud dels trams de la línia. Poden fer referència a la xarxa de cablejat de la llum, de l’aigua o del gas, el recorregut de les diferents companyies de bus, el recorregut que fan els nostres comercials cada dia, l’itinerari diari que fem per arribar a la feina, elements geogràfics com els rius, les corbes de nivell, etc. Cadascun dels trams que conformen una línia poden tenir valors diferents, és a dir, per exemple el flux de viatgers entre la parada X1 y la parada X2 no ha de ser idèntic al flux de viatgers entre la parada X2 y la parada X3.
  3. Polígons: Els elements poligonals són els utilitzats per a representar superfícies. Està definit per les línies que conformen el seu contorn i un punt intern que ho identifica. Algun exemple de polígon podem referir-nos a: l’àrea d’una finca on estiuegem, la secció censal a la que pertanyem, el límits administratius del nostre municipi, la nostra comarca o país, el perímetre . S’ha de tenir present que sovint els elements es poden representar amb un punt i també amb un polígon. De fet el punt és una forma simplificada de representar els polígons.
Per la nostra feina és interessant remarcar que cadascun dels elements, ja siguin punts, línies o polígons poden tenir múltiples atributs (característiques, en definitiva una base de dades) és a dir, un punt que defineix un arbre pot dir-nos a la vegada quina espècie es, la seva mida, la seva amplada, ... i evidentment les coordenades de la seva localització.
De la mateixa manera és molt important conèixer les interrelacions que es poden establir entre els diferents elements. Amb eines GIS (Sistemes d’Informació Geogràfics) és molt senzill establir mitjançant un simple anàlisi quines parades de bus (element puntual) de la línia 55 (element lineal) es troben a més de 500 metres del barri on residim (element poligonal).
Un exemple d’aplicació referent als estudis de Geomarketing, seria la localització dels clients i/o proveïdors d’una empresa determinada tan sols a partir de les adreces vinculades a la seva comptabilitat. Instantàniament podem obtenir un anàlisi de la concentració dels clients en una determinada zona, i ho podem contrastar amb l’àrea amb la que estem fent acció comercial per veure si hi ha una relació directa. També és senzill d’observar en quines àrees es concentren els clients amb que facturem més d’x euros/mes.
Mapa amb la concentració dels clients d’una empresa de Sabadell
 
Tan sols si es tenen ordenades les dades geoespacials, i es realitza un acurat anàlisi espacial i estadístic es poden obtenir múltiples resultats que ens ajudin a prendre i millorar les nostres decisions, els nostres negocis, les nostres idees, els desplaçaments quotidians, etc.

dilluns, 21 de juliol de 2014

Tenim la ubicació del nostre despatx a la web de Solucions Geogràfiques

Avui hem actualitzat la web de Solucions i a l'apartat  de contacte pots trobar un mapa amb la ubicació exacta del nostre despatx.
Esperem que us agradi aquesta novetat.

dilluns, 14 de juliol de 2014

L'inventari de l'arbrat urbà de Calafell. Metodologia i Treball de Camp


Inventari de l’arbrat urbà de Calafell

Per gestionar el patrimoni arbori tant de Calafell com de qualsevol municipi, és indispensable disposar d’un inventari amb els elements ben geolocalitzats i que estigui constantment actualitzat, en el qual constin les característiques de l’arbre i les dades més útils per realitzar i organitzar posteriors tasques de manteniment.
                                                                                                                                 
Amb tota la informació obtinguda de cada arbre es podrà conèixer de forma detallada dades útils per a:

  • La previsió d’actuacions a la via pública.
  • La detecció d’afeccions a veïns i ciutadans.
  • Donar alertes que pugui provocar l’arbrat o que afectin al mateix.
  • Per organitzar ordres de treball i prioritzar actuacions.
  • Per gestionar recursos i generar informes.
  • La gestió de l'arbrat municipal.
  • La planificació de les feines de les diferents brigades.

Així doncs, l’inventari de l’arbrat de Calafell permetrà tenir geolocalitzat tot l’arbrat urbà amb la descripció de les seves principals característiques. De la mateixa manera permetrà el desenvolupament d’un sistema de gestió eficient on es podran  planificar tasques i actualitzar automàticament totes les dades referents al arbrat municipal.

 
Metodologia de treball

Els treballs s’han realitzat durant els mesos de maig i juny del 2014 i s’ha estructurat en tres parts:
·      Treball de camp: recollida de dades, geolocalitzant cada un dels arbres i entrant els atributs de camp
·      Depuració i tractament de dades: depuració de les dades geolocalitzades i els seus atributs amb programari SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).
·      Explotació de dades: explotació de les dades obtingudes i creuament amb altres capes

Treball de camp  

S’ha realitzat un treball de camp acurat amb l’ajuda del GIS/GPS - Leica Zenon 10. Geolocalitzant les diferents especies d’arbres tant d’alineació de carrers con de places i zones verdes i introduint tots els atributs pactats.
Els tècnics de Solucions ha inspeccionat tots els carrers de Calafell per localitzar els arbres a la via pública i poder constatar la totalitat de presència d‘aquests elements, obtenint com a resultat un inventari complert.


El GIS/GPS ha estat preparat amb una sèrie de cartografia de base per donar suport a localització de l’element:
·      Ortofotomapes de la zona d’estudi, que ens permeten visualitzar amb més facilitat l’element a georeferenciar.
·      Cartografia cadastral de la zona, que ens ajuda a confirmar la situació concreta (carrer i número) on es situa l’arbre.
·      Cartografia a diferents escales de la zona, que ens donen més suport per localitzar els elements amb més precisió.
Aquest GIS/GPS a part de situar geogràficament l’element (arbre), ens permet la seva caracterització a partir de la definició d’una sèrie de paràmetres (atributs) que s’han consensuat amb el personal tècnic de la regidoria de medi ambient del municipi de Calafell. Així doncs, es geolocalitza l’arbre sobre una cartografia base, aportant tota una sèrie d’informació a l’element georeferenciat.

Els paràmetres definits que ens permetran tenir una informació addicional dels arbres han estat els següents:
·      Tipus d’arbre: nom científic de l’espècie
·      Grandària: diàmetre del tronc de l’arbre en cm a  1 metre d’alçada.
·      Carrer i número on es situa l’arbre: Localització de l’arbre al carrer concret on es situa (Nom del carrer). Amb el suport de la cartografia cadastral instal·lada al GPS. D’aquest manera podrem localitzar qualsevol arbre amb molta precisió.
·      Barri on es situa l’arbre: Localització de l’arbre al barri concret on es situa (Nom del barri). Amb el suport de la cartografia referent a la divisió de barris facilitada per l’Ajuntament de Calafell.
·      Estat: si hi ha presència o no d’arbre (pot estar tallat, buit l’escocell, etc.).
·      Estat Fitosanitari: estat fitosanitari en el que es troba l’arbre: correcte o malalt.
·      Comentaris: en aquest camp s’ha realitzat una descripció de tot aquells elements o paràmetres als que pot afectar l’arbre: afeccions voreres, finques veïnes, vianants, absència, tala, etc.).

Una altra eina de suport ha estat la preparació d’una sèrie de fitxes amb fotografies de l’arbre (fruit, fulla, tronc), localització de les espècies (carrers, barris) i descripcions de l’arbre (característiques principals), per a facilitar la feina d’identificació de cada espècie.
Aquestes fitxes s’han preparat a partir del llistat d’espècies inventariades l’any 2009 per l’Ajuntament de Calafell i que s’ha facilitat per part del tècnics de la regidoria de medi ambient.

Depuració i tractament de les dades 

Un cop s’han geolocalitzat tots els arbres i s’han recollit totes les dades de camp, aquestes s’han depurat i tractat a gabinet mitjançant un programari GIS (Sistemes d’Informació Geogràfica). Aquest programari ens permet:
·      Visualitzar tots els elements georeferenciats, per comprovar la seva correcta ubicació i corregir els possibles erros en les ubicacions dels arbres.
·      Homogeneïtzar la base de dades segons els diferents atributs.
·      Fer un creuament amb el carrerer del cadastre per comprovar les adreces.
·      Fer el creuament amb la capa de barris de Calafell per indicar a quin barri pertany cada arbre.

En aquesta etapa, mitjançant el creuament de dades d’altres fonts i mapes, també s’ha afegit a la base de dades de l’inventari dels arbres tres camps nous:
·      Tipus d’emplaçament de l’element: si l’arbre estava en un vial o en un parc o plaça.
·      Codi del parc: el codi (numèric) dels parc o zona verda segons codificació específica de l’Ajuntament. 
·      Patrimoni: indica si l’arbre està protegit patrimonialment.

Un cop depurada totes les dades de l’inventari s’ha obtingut un fitxer GIS en format SHP de tots els elements arbres amb la base de dades associada dels atributs. Aquest fitxer és compatible amb qualsevol visor cartogràfic o GIS, permetent visualitzar la localització exacte dels arbres i els seus atributs.

dimarts, 8 de juliol de 2014

Entrevista a un Geògraf


GEOENTREVISTA

Iniciem una sèrie d’entrevistes als membres de Solucions per tal que tothom ens pugui conèixer una mica millor, i poder reflexionar sobre el mon de la GeoInformació. Aquesta és la transcripció de la primera xerrada amb José Ruiz.

1.- En quin moment us va interessar la Informació Geogràfica?

Des de petit sempre m’han agradat els mapes. Recordo els interminables viatges a principis dels ‘80s a Andalusia amb un mapa a la mà i resseguint els pobles per on passàvem.

2.- Quina és la teva titulació acadèmica?

Soc llicenciat en Geografia per la UAB i Màster en Gestió de Sistemes d’Informació Geogràfica per la UdG.

3.- Quina és la importància avui en dia de la Informació Geogràfica?

Vivim en una societat on conèixer que succeeix i sobretot on succeeix té un valor fonamental. Gairebé totes les nostres activitats més quotidianes succeeixen en l’espai: Vivim en una adreça determinada, ens desplacem a la feina en una línia de bus, hi treballem en la ciutat veïna, anem a comprar a un mercat on hi venen els productes que més ens agraden, ...

4.- Per que és la GeoInformació una eina estratègica?

Considerem que conèixer les característiques del territori, on s’ubiquen els clients de la teva empresa, els veïns de la teva ciutat, ... son elements claus per a empresaris, institucions, polítics que han de prendre decisions transcendentals que tenen una incidència directa sobre el territori. Si volem parlar de ciutats intel·ligents, si volem optimitzar la despesa pública en aquelles inversions més necessàries pels ciutadans ens cal poder conèixer tot el conjunt de variables que hi intervenen sobre el territori.

5.- En quins sectors d'activitat hi te una especial incidència?

Tradicionalment el sector públic ha estat el nostre target principalment, degut a la seva tasca com a gestor de l’espai públic. Avui en dia intentem omplir el ventall tant com sigui possible a totes aquelles iniciatives privades on la variable espacial és un element central de l’anàlisi. Fem projectes amb cellers per tal d’organitzar tota la informació geogràfica (des de parcel·les cadastrals, registrals fins a tipus de sols pendents, orientacions, passant per variables climàtiques com precipitació, humitat, ...) de que disposen i poder vincular-ho així amb temes de producció. El resultat final és disposar de tota aquesta informació ordenada i sistematitzada per tal de millorar processos i maximitzar beneficis.

 6.- Com proposa Solucions Geogràfiques tractar la Informació Geogràfica?

En un primer moment el que proposem es realitzar una diagnosi complerta per conèixer l’estat de la Informació Geogràfica disponible pel client i així veure quines son les possibles mancances i potencialitats a desenvolupar pels nostres tècnics. A partir d’aquí el que pretenem es incorporar totes aquelles variables territorials, que d’acord amb el client suposin una millora en la seva gestió diària. Un cop disposem de totes les variables el que cal moltes vegades es creuar diverses capes d’informació, fet que dona un valor afegit molt notable a les dades disponibles, és a dir, si, per exemple, disposem de una capa d’informació amb tot l’arbrat viari d’un municipi, i en un altre capa disposem dels fanals d’aquest municipi es pot comprovar en quin punt hi ha conflictes entre tots dos elements.

7.- Que aporten els Sistemes d'Informació Geogràfica en el tractament de la GeoInformació?

Els GIS son la eina més potent per poder analitzar la informació geogràfica permetent la combinació de capes i l’anàlisi d’aquestes. Permet l’edició, visualització, anàlisi i sortida cartogràfica de la GeoInformació.

8.- Podeu donar exemples sobre els que hi esteu treballant o en projecte?

Aquest mes de Juny de 2014 hem acabat l’inventari georeferenciat de l’arbrat viari de Calafell (Baix Penedès) definint conjuntament amb l’ajuntament aquelles variables que volien ser definides en aquest inventari, com per exemple la espècie de l’arbre, el seu perímetre, el carrer, l’estat fitosanitari, si era un arbre catalogat, ... Considerem que aquest inventari amb un important treball de camp al darrera és la única forma de tenir una imatge real i exacta de la situació actual d’aquest element (l’arbrat) urbà en concret.  

9.- Quin valor afegit pot aportar la visió dels Geògrafs en el tractament de la Informació Geogràfica?

Els Geògrafs habitualment tenim una visió global del territori, fet que ens capacita com a un dels tècnics més adients per al tractament de la GeoInformació i la posterior explotació i anàlisi de les dades. Creiem que avui dia hi ha accés a multitud de dades que analitzades d’una forma seriosa i detallada poden ajudar molt, tant a institucions públiques com privades. 

dimarts, 1 de juliol de 2014

Balanç segon trimestre de 2014


BALANÇ SEGON TRIMESTRE 2014

El primer que podem dir del Balanç del segon trimestre de l’any 2014 per a Solucions Geogràfiques és que ha estat un Trimestre amb molta activitat i força satisfactori. Han ocorregut moltes coses i aquí n’explicarem les més destacades per a nosaltres:

En primer lloc cal destacar que ja tenim una seu física: El despatx número 8 del Centre de Promoció Empresarial del Vapor Llonch de Sabadell. Aquest fet ens ha ajudat molt a organitzar-nos i estructurar millor la nostra feina.

Cal fer esment també dels projectes que hem anat portant endavant durant aquests tres mesos, on per sobre de tot destacaríem l’inventari Georeferenciat de l’arbrat de Calafell, que tot just acabem de finalitzar. També hem fet diversos peritatges per a advocats on hem delimitat els límits cartogràfics de finques registrals que a partir de la seva descripció no quedava gaire definit.

Un altre fet important es que durant gairebé dos mesos Sara González Pérez ha fet les pràctiques del Màster d’Estudis Territorials i de la Població, esdevenint la primera becaria de la historia de Solucions Geogràfiques.

També cal recordar que durant aquests mesos per part de Solucions Geogràfiques han predominat els contactes comercials per tal de donar-nos a conèixer, fet lògic si tenim en compte que tot just es aquest el nostre primer semestre d’activitat. Han sovintejat els contactes amb empreses i administracions per explicar quines son les nostres iniciatives i propostes. Volem agrair el suport que ens van donar el Daniel Pérez i el Jordi Ruiz durant la nostra participació al Sabadell Smart Congress on vam presentar la nostra app UrbanSG, un visor d’elements urbans amb tècniques de Realitat Augmentada.

Per part nostra volem aprofitar la segona part de 2014 per tal de consolidar el nostre projecte, on les accions comercials esdevenen claus per continuar contactar amb professionals del nostres àmbits, aconseguir que coneguin les nostres iniciatives, com entenem la Geografia i com volem mostrar-nos.

  

dimarts, 27 de maig de 2014

ESPAIS VAT. EL CAS DE MONTPAÓ

Què son els espais VAT?
Per Què Solucions Geogràfiques els considera una Branca Estratègica?
Quin paper pot jugar l'espai VAT de Montpaó a Calafell?
 
En aquest post intentarem tractar amb una mica més de profunditat el que considerem com a espais VAT.
 
VAT vol dir Valor Afegit al Territori i des de Solucions considerem que un espai VAT son aquelles illes del nostre territori que per multitud de factors (històrics, socials, econòmics, etc.) considerem que podrien tenir una utilització o un destí ben diferent del que tenen en l'actualitat.
 
La seva ubicació pot ser en un entorn rural (cas de Montpaó) però perfectament els podem trobar en entorns urbans, com serien les naus industrials que als centres de moltes ciutats de Catalunya han vist com esperen un destí incert.
 
Des de Solucions considerem que els espais VAT que hi ha al nostre territori conformen un gran ventall d'espais per actuar, d'espair per generar alternatives de valor i d'us que puguin ajudar a configurar un mosaic heterogeni de paisatge endreçat en el que es pugui generar una activitat econòmica el més relacionada i propera possible a l'entorn on s'ubica que hi permeti la pervivència del propi espai.
 
A Montpaó (Calafell) trobem un d'aquests espais VAT. Un conjunt protegit d'un antic nucli rural d'origen medieval en estat ruïnós. Al nord del municipi de Calafell, centre neuràlgic entre el camí de Bellvei i les urbanitzacions de Calafell Park i Mas Romeu, el seu entorn envoltat de grans masses forestals i de camps abandonats hi trobem un conjunt històric, natural i patrimonial amb una gran potencialitat d'usos però amb un futur incert i per definir.
 
Des de Solucions ens volem involucrar en la rehabilitació d'aquest espai per a tornar-lo a integrar al seu entorn, garantir la seva pervivència generant activitat econòmica, que en garanteixi el retorn d'inversions i la generació d'ingressos propis.

Per seguir les novetats sobre el Projecte Montpaó teniu a la vostra disposició els següents mitjans:


 

dimecres, 9 d’abril de 2014

SOLUCIONS A LES XARXES SOCIALS

L'equip de Solucions vol tenir una presència el  més activa possible a diferents xarxes socials per tal de deixar permanentment testimonis de la nostra activitat. Us deixem a continuació un llistat d'on ens podeu seguir:

El web de SOLUCIONS: http://solucionsgeografiques.info/

Twitter: @Solucionsgeo

Scoop.it: http://www.scoop.it/u/solucions-geografiques

Facebook: https://www.facebook.com/solucions.geografiques

Instagram: http://instagram.com/solucions_geografiques

I per descomptat aquest blog: http://solucionsgeografiques.blogspot.com.es/

Us animem a seguir-nos i a que contacteu amb nosaltres.