dimarts, 8 de juliol de 2014

Entrevista a un Geògraf


GEOENTREVISTA

Iniciem una sèrie d’entrevistes als membres de Solucions per tal que tothom ens pugui conèixer una mica millor, i poder reflexionar sobre el mon de la GeoInformació. Aquesta és la transcripció de la primera xerrada amb José Ruiz.

1.- En quin moment us va interessar la Informació Geogràfica?

Des de petit sempre m’han agradat els mapes. Recordo els interminables viatges a principis dels ‘80s a Andalusia amb un mapa a la mà i resseguint els pobles per on passàvem.

2.- Quina és la teva titulació acadèmica?

Soc llicenciat en Geografia per la UAB i Màster en Gestió de Sistemes d’Informació Geogràfica per la UdG.

3.- Quina és la importància avui en dia de la Informació Geogràfica?

Vivim en una societat on conèixer que succeeix i sobretot on succeeix té un valor fonamental. Gairebé totes les nostres activitats més quotidianes succeeixen en l’espai: Vivim en una adreça determinada, ens desplacem a la feina en una línia de bus, hi treballem en la ciutat veïna, anem a comprar a un mercat on hi venen els productes que més ens agraden, ...

4.- Per que és la GeoInformació una eina estratègica?

Considerem que conèixer les característiques del territori, on s’ubiquen els clients de la teva empresa, els veïns de la teva ciutat, ... son elements claus per a empresaris, institucions, polítics que han de prendre decisions transcendentals que tenen una incidència directa sobre el territori. Si volem parlar de ciutats intel·ligents, si volem optimitzar la despesa pública en aquelles inversions més necessàries pels ciutadans ens cal poder conèixer tot el conjunt de variables que hi intervenen sobre el territori.

5.- En quins sectors d'activitat hi te una especial incidència?

Tradicionalment el sector públic ha estat el nostre target principalment, degut a la seva tasca com a gestor de l’espai públic. Avui en dia intentem omplir el ventall tant com sigui possible a totes aquelles iniciatives privades on la variable espacial és un element central de l’anàlisi. Fem projectes amb cellers per tal d’organitzar tota la informació geogràfica (des de parcel·les cadastrals, registrals fins a tipus de sols pendents, orientacions, passant per variables climàtiques com precipitació, humitat, ...) de que disposen i poder vincular-ho així amb temes de producció. El resultat final és disposar de tota aquesta informació ordenada i sistematitzada per tal de millorar processos i maximitzar beneficis.

 6.- Com proposa Solucions Geogràfiques tractar la Informació Geogràfica?

En un primer moment el que proposem es realitzar una diagnosi complerta per conèixer l’estat de la Informació Geogràfica disponible pel client i així veure quines son les possibles mancances i potencialitats a desenvolupar pels nostres tècnics. A partir d’aquí el que pretenem es incorporar totes aquelles variables territorials, que d’acord amb el client suposin una millora en la seva gestió diària. Un cop disposem de totes les variables el que cal moltes vegades es creuar diverses capes d’informació, fet que dona un valor afegit molt notable a les dades disponibles, és a dir, si, per exemple, disposem de una capa d’informació amb tot l’arbrat viari d’un municipi, i en un altre capa disposem dels fanals d’aquest municipi es pot comprovar en quin punt hi ha conflictes entre tots dos elements.

7.- Que aporten els Sistemes d'Informació Geogràfica en el tractament de la GeoInformació?

Els GIS son la eina més potent per poder analitzar la informació geogràfica permetent la combinació de capes i l’anàlisi d’aquestes. Permet l’edició, visualització, anàlisi i sortida cartogràfica de la GeoInformació.

8.- Podeu donar exemples sobre els que hi esteu treballant o en projecte?

Aquest mes de Juny de 2014 hem acabat l’inventari georeferenciat de l’arbrat viari de Calafell (Baix Penedès) definint conjuntament amb l’ajuntament aquelles variables que volien ser definides en aquest inventari, com per exemple la espècie de l’arbre, el seu perímetre, el carrer, l’estat fitosanitari, si era un arbre catalogat, ... Considerem que aquest inventari amb un important treball de camp al darrera és la única forma de tenir una imatge real i exacta de la situació actual d’aquest element (l’arbrat) urbà en concret.  

9.- Quin valor afegit pot aportar la visió dels Geògrafs en el tractament de la Informació Geogràfica?

Els Geògrafs habitualment tenim una visió global del territori, fet que ens capacita com a un dels tècnics més adients per al tractament de la GeoInformació i la posterior explotació i anàlisi de les dades. Creiem que avui dia hi ha accés a multitud de dades que analitzades d’una forma seriosa i detallada poden ajudar molt, tant a institucions públiques com privades. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada