dijous, 2 d’abril de 2015

Una enquesta pel coneixement de la distribució territorial d'un determinat fenomen

Des de Solucions volem explicar en detall en que consisteix aquest servei que oferim. Les enquestes son un instrument utilitzat per tenir un cert coneixement d'un fet determinant del que volem aconseguir un anàlisi més detallat.
En molts casos les enquestes presenten una variable territorial, podem conèixer l'origen dels enquestats, municipi on viuen, recorregut fins a la feina, recorregut del camí escolar dels nens, etc. Com a Geògrafs és en aquest darrer aspecte on podem incidir i aportar el nostre Valor Afegit.

La nostra participació pot estructurar-se de la següent forma:
 
  • Anàlisi de l'esdeveniment:
Prèviament a la realització del treball de camp i conjuntament amb els tècnics amb qui treballem proposem fer un estudi de l'acte, esdeveniment o fenomen d'estudi per tal de conèixer les possibles casuístiques que hi puguin intervenir.
  • Col·laboració en el disseny del qüestionari:
La nostra aportació més important s'ha de centrar en la consideració de les variables espacials que s'han de recollir en el treball de camp posterior.
  • Treball de camp:
Tal i com es pot veure en la imatge disposem de tècnics qualificats per la realització de treball de camp tant en la recollida de dades territorials com per la realització d'enquestes on es comptabilitzin aquest tipus de dades.

  • Buidatge dels resultats:
Ja al despatx i amb la recopilació de totes les dades aconseguides realitzem un exhaustiu buidatge de les mateixes en funció dels paràmetres acordats i recollits amb anterioritat.

  • Mapificació dels resultats:
A partir de les dades recollides podem representar amb la base cartogràfica adient per a cada ocasió les dades amb una component territorial. En la primera imatge és fa referencia als recorreguts habituals dels camins escolars de diversos centres de Cornellà de Llobregat. En la segona imatge és van mostrar els punts on es recollien incidències a la via pública a partir d'unes enquestes realitzades al municipi d'Argentona.
Finalment també podem mostrar els resultats penjant un mapa en un servidor de cartografia digital. Podeu veure més exemples al següent link: http://solucionsgeografiques.info/cartogaleria/


  • Redacció d'informes metodològics i de valoració de resultats:
Tanmateix i per complementar tota la resta de possibles tasques a realitzar mostrades amb anterioritat cal destacar per donar un valor afegit de les mateixes la redacció d'informes personalitzats on és recull la metodologa utilitzada, el conjunt dels resultats en taules i gràfiques així com les respectives conclusions de la feina realitzada.

 
 
En definitiva un complert servei que posem a disposició de totes aquelles empreses, entitats o institucions que vulguin conèixer mitjançant la realització d'enquestes la distribució d'un fenomen territorial que tingui una important incidència en la seva activitat quotidiana.

Cap comentari:

Publica un comentari